Vig Specialdepot: Offentliggørelse af tilsynsrapport

26-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Vig Specialdepot beliggende Ravnsbjergvej 40, 4560 Vig.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  21-12-2016 på Vig Specialdepot beliggende Ravnsbjergvej 40, 4560 Vig.

- Læs tilsynsrapporten for Vig Specialdepot

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.