Ettrup Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

26-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ettrup Losseplads beliggende Grurupvej 8, 7760 Hurup Thy.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23-11-2016hos Ettrup Losseplads beliggende Grurupvej 8, 7760 Hurup Thy.

- Læs tilsynsrapporten for Ettrup Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.