Dong Energy - Pier 3 Aalborg Østhavn: Offentliggørelse af tilsynsrapport

26-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Dong Energy - Pier 3 Aalborg Østhavn beliggende Savannevej, 9220 Aalborg Øst.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 1. december 2016 hos Dong Energy - Pier 3 Aalborg Østhavn beliggende Savannevej, 9220 Aalborg Øst.

- Læs tilsynsrapporten for Dong Energy - Pier 3 Aalborg Østhavn

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.