Depot for slagge og flyveaske Klarup: Offentliggørelse af tilsynsrapport

26-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Depot for slagge og flyveaske Klarup beliggende Lodsholmvej 41, 9270 Klarup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 1. december 2016 på Depot for slagge og flyveaske Klarup beliggende Lodsholmvej 41, 9270 Klarup.

- Læs tilsynsrapporten for Depot for slagge og flyveaske Klarup

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.