REFA - Miljøcenter Gerringe: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos REFA - Miljøcenter Gerringe beliggende Gerringevej 15, 4970 Rødby.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den  15. december 2016 været på tilsyn hos REFA - Miljøcenter Gerringe beliggende Gerringevej 15, 4970 Rødby.

- Læs tilsynsrapporten for REFA - Miljøcenter Gerringe

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.