Ganløse Miljøanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på den nedlukkede fyldplads hos Ganløse Miljøanlæg beliggende Toppevadvej 26, Søsum, 3660 Stenløse.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 14-11-2016 på den nedlukkede fyldplads hos Ganløse Miljøanlæg beliggende Toppevadvej 26, Søsum, 3660 Stenløse.

- Læs tilsynsrapporten for Ganløse Miljøanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.