DENEX A/S - Lagerfaciliteter i Bunken Klitplantage

20-01-2017

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse.
Høringsfristen er henholdsvis 16. og 17. marts 2017.

Erhvervsstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggør høring om forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) og Miljøstyrelsens udkast til miljøgodkendelse for DENEX A/S' lagerfaciliteter i Bunken Klitplantage. Enhver har ret til at ansøgningsmaterialet om miljøgodkendelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Se annonce og høringsmateriale ved Erhvervsstyrelsen eller ved Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning .