Stigsnæs Askedeponi: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Stigsnæs Askedeponi beliggende Holtengårdsvej 24, 4230 Skælskør.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  12-12-2016 på Stigsnæs Askedeponi beliggende Holtengårdsvej 24, 4230 Skælskør.

- Læs tilsynsrapporten for Stigsnæs Askedeponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.