ROCKWOOL, Øster Doense: Offentliggørelse af tilsynsrappor

19-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos ROCKWOOL A/S beliggende Rockwoolvej 2, 9500 Hobro

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 16. december 2016 hos ROCKWOOL beliggende Rockwoolvej 2, 9500 Hobro.

- Læs tilsynsrapporten for ROCKWOOL, Øster Doense

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.