Kollund Deponi (Dong Energy A/S): Offentliggørelse af tilsynsrapport

11-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Kollund Deponi beliggende Dubjergvej 5, 6340 Kruså.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 29.11.16 hos Kollund Deponi beliggende Dubjergvej 5, 6340 Kruså.

- Læs tilsynsrapporten for Kollund Deponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.