Fredericia Kommunes Deponi: Offentliggørelse af tilsynsrapport

11-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Fredericia Kommunes Deponi beliggende Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  29. oktober 2016 hos Fredericia Kommunes Deponi beliggende Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia.

- Læs tilsynsrapporten for Fredericia Kommunes Deponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.