Santos Coating v/Dan Kronberg Corbett: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Santos Coating v/Dan Kronberg Corbett på Søndergade 93, 6600 Vejen. Sdr.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 27. september 2016 hos Santos Coating v/Dan Kronberg Corbett og tilset blæserensningskabinen beliggende på Søndergade 93, 6600 Vejen. Sdr

- Læs tilsynsrapporten for Santos Coating v/Dan Kronberg Corbett

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt.
Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.