Miljøanlæg Rønnovsdal: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Miljøanlæg Rønnovsdal beliggende Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring.

T ilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 11-10 -2016 hos Miljøanlæg Rønnovsdal beliggende Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring.

- Læs tilsynsrapporten for Miljøanlæg Rønnovsdal

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.