Statens Serum Institut: Offentliggørelse af tilsynsrapport

09-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Statens Serum Institut beliggende Artillerivej 5, 2300 København S.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  03-11-2016 hos Statens Serum Institut beliggende Artillerivej 5, 2300 København S. Med tilsynet er det treårige basistilsyn, 2014-2016, afsluttet. På tilsynet blev der ikke fundet noget påtaleligt og ikke foretaget håndhævelse.

- Læs tilsynsrapporten for Statens Serum Institut

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.