Haldor Topsøe Lager: Offentliggørelse af tilsynsrapport

09-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Haldor Topsøe Lager beliggende Centervej 11,3600 Frederikssund.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 16. december 2016 hos Haldor Topsøe Lager beliggende Centervej 11,3600 Frederikssund

- Læs tilsynsrapporten for Haldor Topsøe Lager

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.