Vindeby Havvindmøllepark, KLAPTILLADELSE

20-02-2017

Miljøstyrelsen har givet DONG Energy en tilladelse til at klappe op til 7.000 m3 fyldsand fra vindmøllernes fundamenter på Klappladsen K_055_02, ca. 3 km NNV for Onsevig Havn. Klagefristen udløber den 20. marts 2017.

Miljøstyrelsen har givet DONG Energy en tilladelse til at klappe op til 7.000 m 3 fyldsand fra vindmøllernes fundamenter på Klappladsen K_055_02, ca. 3 km NNV for Onsevig Havn. Klagefristen udløber den 20. marts 2017.

Afgørelsen kan ses her .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. . Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.