Middelfart Havn, KLAPTILLADELSE .

15-02-2017

Miljøstyrelsen har givet Projektselskabet Ny Havn 2 Aps en toårig tilladelse til at klappe op til 11.000 m3 på Klappladsen Treldenæs i Kattegat, nord for Lillebælt. Klagefristen udløber den 15. marts 2017.

Miljøstyrelsen har givet Projektselskabet Ny Havn 2 Aps en toårig tilladelse til at klappe op til 11.000 m3 på Klappladsen Treldenæs  i Kattegat, nord for Lillebælt. Klagefristen udløber den 15. marts 2017.

Afgørelsen kan ses her .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. . Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

 

Yderligere informationer kan fås hos Miljøstyrelsen, tlf. 93 58 81 29.