Grænseoverskridende høring fra Storbritannien vedrørende etablering af et nyt kernekraftværk

06-02-2017

Grænseoverskridende høring fra Storbritannien vedrørende etablering af et nyt kernekraftværk

Storbritannien har fremsendt en notifikation vedrørende etablering af et nyt kernekraftværk med en maksimal ydelse på omkring 2.700 megawatt. Der foreligger endnu ikke en formel ansøgning for projektet. Storbritannien forventer at ansøgningen vil blive indsendt senere i 2017.

Det er Storbritanniens vurdering, at det ikke er sandsynligt, at det foreslåede projekt vil have mærkbar skadevirkning i Danmark. Storbritanniens screenings-vurdering er vedlagt.

Storbritannien har på trods af dette valgt at underrette Danmark om aktiviteterne med henblik på i henhold til Espoo-konventionen at give Danmark mulighed for at anmode om deltagelse i miljøvurderingsproceduren. Ud over at deltage i miljøvurderingsproceduren har Danmark mulighed for at deltage som en såkaldt ”interested party”. Hvad det vil sige at deltage som en ”interested party” er forklaret i det vedlagte dokument ”Planning Inspectorate’s Advice Note 8.3”.  

Se vedlagte dokumenter:

Notification.pdf
Screening.pdf
Planning Inspectorate’s Advice Note 8.3.pdf

Bemærkninger til, om Danmark bør deltage i miljøvurderingsproceduren og/eller deltage som en ”interested party”, skal sendes til Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) senest den 14. marts 2017 . Bemærkningerne skal sendes til og c.c. til .