EU-udbud af konsulentydelser (Tekniske undersøgelser og analyser)

01-03-2017

Rammeaftale for konsulentydelser på natur- og miljøområdet under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA).

Miljøstyrelsen udbyder hermed en rammeaftale i perioden maj 2017 til december 2018.

Der udbydes i alt 2 delaftaler. Tilbudsgiver kan byde på én eller flere delaftaler efter valg.

  • Delaftale 10a: Overvågning af kvælstoffølsomme naturtyper

Delaftale 12: Kortlægning af habitatnaturtyper

 

Udbudsmateriale:

1. Udbudsbekendtgørelse

2. Udbudsbetingelser

a. Skabelon til tilbudsbrev

b. ESPD request - Det fælles europæiske udbudsdokument (XML-fil)

c. Støtteerklæring

3. Udkast til rammeaftale

4. Bilag til rammeaftale

a. Generel kravspecifikation

b. Delaftaler (faglige kravspecifikationer)

i. 10a: Overvågning af kvælstoffølsomme naturtyper

ii. 12: Kortlægning af habitatnaturtyper

c. Leveranceaftale (miniudbud)

d. Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen)

e. Leverandørens tilbud, afgivet på Rammeaftalen

 

Spørgsmål og svar:

Der vil være behov for i løbet af perioden (februar/marts) løbende at uploade en opdateret ”spørgsmål og svar”; som skal stilles til rådighed for samtlige tilbudsgivere løbende. Jeg forventer at sende en færdig pdf-fil med ”Spørgsmål og svar” efterhånden som listen udvider sig.