Miljøanlæg Skagen: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-02-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Miljøanlæg Skagen beliggende Buttervej 66, 9990 Skagen.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 14. september 2016 hos Miljøanlæg Skagen beliggende Buttervej 66, 9990 Skagen.

- Læs tilsynsrapporten for Miljøanlæg Skagen

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.