Scanola A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-02-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Scanola A/S beliggende Tongavej 1, 8000 Aarhus C.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 7. december 2016 hos Scanola A/S beliggende Tongavej 1, 8000 Aarhus C.

- Læs tilsynsrapporten for Scanola A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.