Frese Metal- og Stålstøberi A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-02-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Frese Metal- og Stålstøberi A/S beliggende Strudsbergsvej 2, 4200 Slagelse.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 8. februar 2017 hos Frese Metal- og Stålstøberi A/S i Slagelse.  

- Læs tilsynsrapporten for Frese Metal- og Stålstøberi A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.