Udvidelse af forbrændingskapacitet på I/S Reno-Nord: Indkaldelse af idéer og forslag

16-02-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projekt om udvidelse af forbrændingskapaciteten på I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse, inden der træffes afgørelse om, at projektet kan genmemføres.
Frist for idéer, forslag og bemærkninger: 9. marts 2017.

VVM-pligt

I/S Reno-Nord har ansøgt om udvidelse af forbrændingskapaciteten på affaldsforbrændingsanlægget I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af kapacitetsudvidelsens virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg I/S Reno-Nord
- Anmeldelse I/S Reno-Nord
- Afgørelse om VVM-pligt I/S Reno-Nord

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 9. marts 2017. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller . Angiv venligst j. nr. MST-1274-00144