Ubberup Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

09-02-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Ubberup Losseplads beliggende Holbækvej 169, 4400 Kalundborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 25. november 2016  på Ubberup Losseplads beliggendeHolbækvej 169, 4400 Kalundborg. Tilsynet omfattede en besigtigelse af anlægget, herunder en kontrol af at virksomheden drives og er indrettet i overensstemmelse  med vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse.

- Læs tilsynsrapporten for Ubberup Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.