ZPD A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-02-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos ZPD A/S, H. E. Bluhmes Vej 63, 6700 Esbjerg,

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 30. november 2016  2016 ZPD A/S, H. E. Bluhmes Vej 63, 6700 Esbjerg.

- Læs tilsynsrapporten for ZPD A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.