I/S Reno-Nord: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-02-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 14. december  2016 hos I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst.

- Læs tilsynsrapporten for I/S Reno-Nord

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.