Høring fra Storbritannien om grænseoverskridende miljøkonsekvenser – Norfolk Vanguard Offshore Wind Farm

22-02-2017

Storbritannien har i henhold til Espoo-konventionens regler fremsendt en notifikation vedrørende projektet ”Norfolk Vanguard Offshore Wind Farm”, som er et projekt vedrørende etablering af mellem 120-257 havvindmøller med en samlet kapacitet op til 1.800 MW beliggende 47 km fra Norfolk kyst.

Se notifikationen: Notifikation.pdf

Projektet er i sin indledende fase, og formålet med notifikationen er at gøre Danmark opmærksom på projektet på og at give Danmark mulighed for at tilkendegive, om Danmark ønsker at deltage i den kommende procedure for vurderingen af virkning på miljøet (VVM-proceduren).

Bemærkninger til, om Danmark bør deltage i den kommende (VVM-proceduren), skal sendes til Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) senest den 27. marts 2017 . Bemærkningerne skal sendes til e-mailadressen .