Miljøcenter Hasselø: Miljøgodkendelse

22-12-2017

Miljøstyrelsen har givet Miljøcenter Hasselø, Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F. miljøgodkendelse til at udvide åbningstiden.
Klage skal være modtaget senest den 19. januar 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøcenter Hasselø har fået miljøgodkendelse til at udvide åbningstiden fra kl. 7.00-17 til kl. 6-18 på hverdage.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.