Fjernvarme Fyn Produktion A/S: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

21-12-2017

Fjernvarme Fyn Produktion A/S, Havnegade 120, 5000 Odense C skal have revurderet sin miljøgodkendelse. Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 26. januar 2018.

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af Fjernvarme Fyn Produktion A/S (Fynsværket), Havnegade 120, 5000 Odense C op til en planmæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i eksisterende miljøgodkendelser, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til opdatering af den miljøtekniske beskrivelse af værket.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen senest den 26. januar 2018. Det giver dig mulighed for sidenhen at få udkastet til revurderingen til høring og kommentere på udkastet i løbet af 2 uger.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53,  2100 København Ø eller eller på tlf. 72 54 40 00.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. MST-1271-00510 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet og om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når udkastet foreligger, skal være modtaget senest den 26. januar 2018.