ARGO- Roskilde kraftvarmeværk: Miljøgodkendelse

21-12-2017

Miljøstyrelsen har givet ARGO - Roskilde kraftvarmeværk Håndværkervej 70 4000 Roskilde, miljøgodkendelse til at forlænge perioden, hvor der må forbrændes ikke-farligt shredderaffal til den 31. juli 2018. Klage over afgørelse skal være modtaget senest den 18. januar 2018.

Miljøgodkendelse

ARGO har en midlertidig miljøgodkendelse til at forbrænde en bestemt type ikke-farligt og forbrændingsegnet shredderaffald. Godkendelsen udløber den 31. december 2017. Med denne afgørelse ændres dato for ophør af miljøgodkendelsen til den 31. juli 2018.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.