Anlæg til behandling af nikkelpulver på Haldor Topsøe A/S, Frederikssund: Offentliggørelse af miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse

21-12-2017

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet samt udkast til afgørelse for nyt anlæg til behandling af nikkelpulver på Haldor Topsøe A/S, Frederiksund.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til miljøgodkendelse for et nyt anlæg til behandling af nikkelpulver på Haldor Topsøe. Baggrunden er, at Haldor Topsøe ønsker at etablere et anlæg til behandling af nikkelpulver. Anlægget installeres i en ny tilbygning til det eksisterende produktionsanlæg på Linderupvej 2 i Frederikssund.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- Miljøkonsekvensrapport
- Udkast til miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 23. februar 2018. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller .