Ydernæs Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-12-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ydernæs Losseplads beliggende Kanalvej 22, 4700 Næstved.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 27. november 2017 på Ydernæs Losseplads  beliggende Kanalvej 22, 4700 Næstved.

- Læs tilsynsrapporten for Ydernæs Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.