Statoil Refining Denmark A/S: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt og accept af sikkerhedsniveauet

20-12-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Statoil Refining Denmark A/S i Kalundborg om ingen miljøgodkendelsespligt og accpet af sikkerhedsniveauet for renovering og forhøjelse af tank 1342 (TK-1342).
Klage skal være modtaget senest den 10. januar 2018.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har på baggrund af de fremsendte oplysninger vurderet, at Statoil kan renovere og forhøje TK1342. Etableringen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

Miljøstyrelsen har endvidere foretaget sagsbehandling efter risikobekendtgørelsen og på den baggrund vurderet, at det i omgivelserne opnåede sikkerhedsniveau er acceptabelt.

- læs afgørelsen for Statoil Refining Denmark A/S 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.