INTER TERMINALS SGOT ApS: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-12-2017

Miljøstyrelsen har været på miljøtilsyn hos INTER TERMINALS SGOT ApS beliggende Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på miljøtilsyn den 23. august 2017 hos INTER TERMINALS SGOT ApS beliggende Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør.

- Læs tilsynsrapporten for INTER TERMINALS SGOT ApS

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.