A/S Dansk Shell: Miljøgodkendelse

20-12-2017

Miljøstyrelsen har givet A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia miljøgodkendelse til etablering af udstyr til lastning af LPG skibe på Jetty 2 på Havneterminalen, beliggende Kongensgade 113, 7000 Fredericia, samt førøgelse af læssehastigheden for LPG til 220 m3/h.
Klage skal være modtaget senest den 17. januar 2018.

Miljøgodkendelse

Shell Raffinaderiet i Fredericia ønsker at installere udstyr på Havneterminalen til at kunne laste flydende gas (LPG) fra Jetty 2 samt hæve lastehastigheden. Projektet omfatter etablering af et rør fra det eksisterende LPG-rørsystem og en ny lastearm på Jetty 2.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.