Århus Slagtehus A/S: Miljøgodkendelse

19-12-2017

Miljøstyrelsen har givet Århus Slagtehus A/S miljøgodkendelse til etablering kombihal.
Klage skal være modtaget senest den 16. januar 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til en kombihal til aflæsning af kreaturer samt bilvask og oplag af bl.a. gødning. Disse aktiviteter fjernes derfor fra deres nuværende placeringer og samles i den nye kombihal.

- læs miljøgodkendelsen for Århus Slagtehus

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.