Nordic Sugar A/S Nykøbing: Miljøgodkendelse

18-12-2017

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar A/S Nykøbing, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F. miljøgodkendelse til vilkårsændring.

Klage skal være modtaget senest den 15. januar 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar A/S Nykøbing, Østerbrogade 2, 48 Nykøbing F. miljøgodkendelse til opstilling af LPG-tank samt anvendelse af Liquefied Petroleum Gas (LPG) i eksisterende kedel.

- læs miljøgodkendelsen for Nordic Sugar A/S Nykøbing

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.