Ørsted A/S, Herningværket Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-12-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ørsted A/S beliggende Miljøvej 6, 7400 Herning.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 1. december 2017Ørsted A/S beliggende Miljøvej 6, 7400 Herning.

Læs tilsynsrapporten for Ørsted A/S Herningværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.