Deponi Kruusesmindevej Korsør: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-12-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ørsteds Deponi Kruusesmindevej Korsør beliggende Kruusesmindevej 7, 4220 Korsør.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 9. november 2017 hos Deponi Kruusesmindevej Korsør beliggende Kruusesmindevej 7, 4220 Korsør.

- Læs tilsynsrapporten for Deponi Kruusesmindevej

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.