Arla Foods amba, Slagelse Mejericenter: Miljøgodkendelse

14-12-2017

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Slagelse Mejericenter, Karolinevej 1, 4200 Slagelse, miljøgodkendelse til ændring af køleanlægget.
Klage skal være modtaget senest den 11. januar 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba, Slagelse Mejericenter, Karolinevej 1, 4200 Slagelse, miljøgodkendelse til en ændring af køleanlægget, der består i, at en eksisterende pumpeseparator placeret i kælderen flyttes til en placering udendørs i et lukket rum.

- læs miljøgodkendelsen for Slagelse Mejericenter

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Kan ses i afgørelsen.