Danish Oil Pipe A/S Råolieterminalen: Offentliggørelse af tilsynsrapport

14-12-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danish Oil Pipe A/S Råolieterminalen beliggende Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 15-11-2017 hos Danish Oil Pipe A/S Råolieterminalen beliggende Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia.

- Læs tilsynsrapporten for Danish Oil Pipe A/S Råolieterminalen

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.