Schultz Stevedoring A/S Kalundborg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-12-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Schultz Stevedoring A/S beliggende Sydhavnen 11, 4400 Kalundborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 28.11. 2017 hos Schultz Stevedoring A/S beliggende Sydhavnen 11 og Asnæsvej 38, 4400 Kalundborg.

- Læs tilsynsrapporten for Schultz Stevedoring A/S Kalundborg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.