Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-12-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri beliggende Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 28-11-2017hos Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri beliggende Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro.

- Læs tilsynsrapporten for Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.