Arla Foods Amba Esbjerg Mejeri: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-12-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Arla Foods Amba Esbjerg Mejeri beliggende Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 14-11-2017hos Arla Foods Amba Esbjerg Mejeri beliggende Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø.

- Læs tilsynsrapporten for Arla Foods Amba Esbjerg Mejeri

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.