Ydernæs Havneslamdepot: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-12-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ydernæs Havneslamdepot v. Næstved Havn, Vestre Kaj 16, 4700 Næstved.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 26-10-2017 hos Ydernæs Havneslamdepot v. Næstved Havn, Vestre Kaj 16, 4700 Næstved.

- Læs tilsynsrapporten for Ydernæs Havneslamdepot

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.