Nordic Sugar A/S Nakskov: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-12-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Nordic Sugar Nakskov beliggende Titgensvej 1, 4900 Nakskov.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 14. november 2017 hos Nordic Sugar Nakskov beliggende Titgensvej 1, Nakskov.

- Læs tilsynsrapporten for Nordic Sugar A/S nakskov

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.