ROCKWOOL A/S, Ø. Doense: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-12-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos ROCKWOOL beliggende Rockwoolvej 2, 9500 Hobro.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 27. oktober 2017 hos ROCKWOOL A/S beliggende Rockwoolvej 2, 9500 Hobro.

- Læs tilsynsrapporten for ROCKWOOL A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.