I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP: Miljøgodkendelse

01-12-2017

Miljøstyrelsen har givet I/S VESTFORBRÆNDING,Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup miljøgodkendelse til at forlænge midlertidig omlastning af filterkage på virksomheden.
Klage skal være modtaget senest den 2. januar 2018.

Miljøgodkendelse

I/S Vestforbrænding har fået forlænget en midlertidig godkendelse til at omlaste filterkage udendørs på virksomheden. Forlængelsen er på 2 måneder.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.