Danish Crown A/S, Herning: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-12-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danish Crown A/S - Herning beliggende Danmarksgade 22, 7400 Herning.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  26. oktober 2017 hos Danish Crown A/S - Herning beliggende Danmarksgade 22, 7400 Herning.

- Læs tilsynsrapporten for Danish Crown A/S - Herning

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.