Høring af ansøgning om tilladelse til udvidelse af tilladelsesmængden i det eksisterende aktive fællesområde 538-AA Grønsund

31-08-2017
Råstoffer

Der meddeles hermed om høring af ansøgning om tilladelse til udvidelse af tilladelsesmængden i det eksisterende aktive
fællesområde 538-AA Grønsund.

Der søges om tilladelse til at indvinde 2,3 mio. m3 over en 10-årig periode med en årlig indvinding på max. 230.000 m3, hvoraf max. 100.000 m3 må indvindes som fyldsand.

Ansøgning og miljøvurdering kan ses her

Høringsfristen er 30 dage fra offentliggørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1.  Frist for bemærkninger udløber således d. 30. september 2017.

Bemærkninger bedes sendt til Miljøstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på